:Zásady ochrany osobních údajů

(VIEW PRIVACY NOTICE REGARDING PERSONAL DATA PROCESSING IN CALL CENTER)

Mood Media Corporation je korporací ze státu Delaware, USA, která má několik dceřiných společností a spojených osob po celém světě (společně jako „Mood“; též včetně odkazů jako „my“ nebo „naše“). Dceřiné společnosti a spojené osoby Mood jsou uvedené v části těchto Zásad označené jako „Entity Mood“. Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují postupy Mood týkající se shromažďování, používání a sdělování informací, které o vás shromažďujeme při vašem využívání našich webových stránek (www.moodmedia.com), včetně našich subdomén, jako je náš blog, zákaznický portál nebo jiné systémy zákaznických služeb a zákaznické fakturace a plateb, webové aplikace a další webové funkce (společně jako „Stránky“). Používáním těchto Stránek s našimi Zásadami ochrany osobních údajů a Podmínkami poskytování služeb souhlasíte. Pokud s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a našimi Podmínkami poskytování služeb nesouhlasíte, prosíme, nepoužívejte naše Stránky.

Automatický sběr anonymních dat

Jakmile Stránky Mood navštívíte, stejně jako v případě návštěvy většiny ostatních webových stránek, jsou o vaši návštěvě zaznamenané určité anonymní informace, které mohou zahrnovat informace o typu prohlížeče, který používáte, o názuv serveru a IP adrese, kterými se připojujete k internetu, mohou zahrnovat datum a čas vašeho přístup na tyto Stránky, informace o konkrétních stránkách, které jste na Stránkách navštívili, a internetovou adresu Stránek, pokud existují, ze kterých jste byli odkázáni přímo na tyto Stránky. Tato informace není osobně identifikovatelná.

Osobně identifikovatelné údaje

Jak je to v těchto zásadách popsáno, „Osobně identifikovatelné informace“ jsou jakékoli informace, které se týkají konkrétně vás a někomu jinému dovolí vás kontaktovat, tedy informace jako je jméno, adresa, telefonní/faxové číslo, emailová adresa nebo jakékoli informace, které předáte Stránkám, a které vás individuálně identifikují. Mood je zavázáno chránit vaše soukromí a Osobně identifikovatelné informace.

Použití informací

Mood může používat Osobní Identifikovatelné Informace, shromážděné prostřednictvím svých Webových stránek, především pro účely, jako například:

 • Pomoc při vytváření a ověřování totožnosti uživatelů;
 • Otevírání, vedení, správa a servis uživatelských účtů;
 • Zpracování, služby nebo vymáhání pohledávek a zasílání souvisejících sdělení;
 • Poskytování služeb a podpory uživatelům;
 • Zlepšení Webových stránek, včetně jejich přizpůsobení uživatelským preferencím;
 • Poskytování aktualizací produktů nebo služeb, propagačních oznámení a nabídek a jiných informací o Mood a jejích dceřiných společnostech uživatelům;
 • Reagování na otázky uživatelů, dotazy, připomínky a pokyny;
 • Zachování bezpečnosti a integrity našich systémů; a
 • Jakýkoli jiný účel, pro který dal uživatel souhlas.

Mood používá anonymní informace z prohlížení webu, které jeho servery automaticky shromažďují, primárně za účelem usnadnění administrace a vylepšování Stránek. Mood též může používat souhrnné anonymní informace k poskytování informací o Stránkách svým potenciálním obchodním partnerům, inzerentům a dalším nespojeným osobám. Ještě jednou, tyto informace nejsou Osobně Identifikovatelnými Informacemi.

Mood může využívat třetí strany jako poskytovatele analytických služeb, například Googel Analytics a Adobe, k používání cookies a další technologie ke shromažďování informací o vašem využívání Stránek. Tyto služby třetích stran vám mohou nabídnout varianty ohledně toho, jak budou informace shromažďovat a používat.

Sběr dat

Mood nebude shromažďovat jakékoli Osobně Identifikovatelné Informace o vás prostřednictvím Stránek, pokud je neposkytnete. Tedy, pokud nechcete, aby o vás Mood získal jakékoli Osobně Identifikovatelné Informace, pak žádné neposkytujte.

Stránky můžete navštívit a prohlížet bez odhalení Osobně Identifikovatelných Informací o vás. Zároveň si můžete zvolit sdělení Osobně Identifikovatelných Informací o vás, které pak mohou zahrnovat zejména:

 • “Základní informace” včetně vašeho jména, zaměstnavatele a vašeho titulu.
 • “Kontaktní informace” včetně vaší e-mailové adresy, poštovní adresy a telefonního čísla;
 • “Technické informace” včetně vaší IP adresy a informací o vašem využití našich Webových stránek, jako jsou oblasti navštívených webů, obsah, který si prohlížíte, stahujete nebo odesíláte, a komunikace, které Vám zašleme elektronicky;
 • “Fakturační údaje” včetně typu transakce, objemu transakce, platebních, přepravních a fakturačních informací, jakož i povahy, množství a ceny zboží nebo služeb, které měníte, a údaje o jednotlivcích nebo subjektech, s nimiž komunikujete nebo obchodujete; za předpokladu, že Mood neuchovává ani neposkytuje informace o vaší kreditní kartě; a
 • “Další informace” včetně oblastí zájmu, jedinečného individuálního hesla a dalších informací, které nám poskytnete.

Mood může shromažďovat Osobně identifikovatelné údaje z Webových stránek metodami, jako jsou následující:

Mood o vás může shromažďovat Osobně Identifikovatelné Informace ze svých Stránek zejména následujícími metodami:

 • Registrační formuláře– Pokud je vám nabídnuta příležitost účastnit se propagační akce, stát se registrovaným uživatelem Stránek, nebo se přihlásit k získávání informací Mood prostřednictvím této nebo jiné webové stránky, musíte o toto požádat vyplněním registračního formuláře na Stránkách. Tento formulář vyžaduje poskytnutí určitých Osobně Identifikovatelných Informací, včetně Základních, Kontaktních a Ostatních informací.
 • Transakce a aktivita– Pokud se stanete registrovaným uživatelem, nebo pokud prostřednictvím Stránek realizujete transakce, Mood shromažďuje informace o transakcích, od kterých se na Stránkách zapojíte, a o vaší další aktivitě na Stránkách. Tyto informace mohou zahrnovat Technické a Fakturační informace.
 • Email a Ostatní Dobrovolná Komunikace– Zároveň se můžete rozhodnout komunikovat s Mood prostřednictvím emailu, našich Stránek, telefonicky, písemně nebo jinými prostředky. Mood při těchto komunikacích shromažďuje informace a tyto informace mohou být Osobně Identifikovatelnými Informacemi.

Nad rámec informací, které shromažďujeme přímo od uživatelů, můžeme určité informace získávat též od třetích stran a takové informace můžeme kombinovat s ostatními informacemi, které jsme shromáždili.

Compliance týkající se tu soukromí „Privacy Shield“

Mood, včetně jeho dceřiných společností se sídlem v USA, splňuje požadavky rámcového programu odsouhlaseného mezi EU a USA, který je nazván Štít soukromí „Privacy Shield“, a který stanovilo Federální ministerstvo obchodu USA ohledně shromažďování, používání a ukládání osobních informací převáděných z Evropské Unie („EU“) a Evropského hospodářského prostoru („EHP“) do Spojených států. Mood Federálnímu ministerstvu USA prokázalo, že splňuje zásady programu Privacy Shield. Pokud existuje jakýkoli rozpor mezi podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů a Zásadami Privacy Shield, pak mají Zásady Privacy Shield přednost. Pokud se chcete o programu Privacy Shield dozvědět více a prohlédnout si náš certifikát, prosíme, navštivte:  https://www.privacyshield.gov/

V souladu se Zásadami Privacy Shield se Mood zavazuje řešit stížnosti týkající se našeho shromažďování nebo používání vašich osobních údajů. Fyzické osoby z EU a EHP, které mají dotaz nebo stížnost týkající se našich zásad Privacy Shield, by měly nejprve kontaktovata Mood na adrese:

privacyshield@moodmedia.com

Mood se dále zavázalo odkazovat nevyřešené stížností týkající se Privacy Shield na International Centre for Dispute Resolution, oddělení asociace American Arbitration Association („ICDR/AAA”), což je alternativní poskytovatel řešení sporů se sídlem ve Spojených státech. Pokud od nás včas neobdržíte vyrozumění o vaší stížnosti, nebo pokud jsme vaši stížnost nevyřešili, prosíme, kontaktujte nás nebo navštivte ICDR/AAA na adrese http://go.adr.org/privacyshield.html, kde získáte více informací, nebo kde můžete podat stížnost. Služby ICDR/AAA jsou poskytovány bez jakýchkoli nákladů na vaší straně. Jako poslední řešení a za určitých podmínek můžete vyvolat závaznou arbitráž ohledně stížností týkajících se plnění požadavků Privacy Shield, které nebyly vyřešeny jakýmkoli jiným mechanismem Privacy Shield. Pro více informací se podívejte na https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

Mood se zavazuje spolupracovat s orgány, které v EU vytvořily úřady na ochranu osobních údajů (DPA), a jednat v souladu s doporučeními poskytnutými těmito orgány, pokud jde o údaje lidských zdrojů převáděné z EU v kontextu pracovněprávního vztahu.

Mood nese odpovědnost za zpracování Osobně identifikovatelných informací, které obdrží nebo následně převede na třetí stranu, která jedná jako zástupce jeho jménem, v souladu s programem Privacy Shield. Mood splňuje Zásady Privacy Shield pro veškeré převody Osobně identifikovatelných informací od něj směrem z EU a EHP, včetně ustanovení ohledně odpovědnosti za tyto převody. Zejména dle Zásad Privacy Shield nese Mood nadále odpovědnost, pokud zástupce, kterého využívá ke zpracování osobních údajů jeho jménem, toto nerealizuje v souladu s těmito Zásadami, kromě případu, kdy Mood prokáže, že nenese odpovědnost za událost, na základě které taková škoda vznikla.

Pokud jde o Osobně identifikovatelné informace obdržené nebo převedené dle programu Privacy Shield, vztahují se na Mood regulatorní a vynucovací pravomoci Federální obchodní komise USA (U.S. Federal Trade Commission). V určitých situacích může být po Mood požadováno, aby sdělilo Osobně identifikovatelné informace v reakci na žádosti veřejných orgánů, které jsou v souladu s právem, a to včetně plnění požadavků národní bezpečnosti a orgánů činných v trestním řízení.

Poskytování informací

Mood je globální společnost, která je přítomná v mnoha zemích. Mood vyžaduje, aby všechny kanceláře jednaly v souladu s požadavky na ochranu osobních údajů, které jsou v souladu s těmi, které jsou nařízené ze strany EU a EHP.  

Vaše Osobně identifikovatelné informace mohou být sdílené v rámce kanceláří Mood nebo se třetími stranami dle potřeby (zejména včetně subdodavatelů, právních zástupců a účetních). Pokud jste přihlášen ke službě „Pandora for Business“, Mood může vaše Osobně Identifikovatelné Informace sdělovat též společnosti Pandora. Dále může Mood sdělovat Osobně Identifikovatelné Informace o vás, pokud jde o právní žádosti, tedy například v reakci na oprávněné předvolání, žádost nebo vyšetřování orgánu veřejné moci, nebo pokud je to jinak umožněno právními předpisy. Mood může vaše informace sdílet k ochraně našeho duševního vlastnictví, k prevenci fyzické újmy na osobách nebo majetku, k prevenci podvodů a podpoře auditu, compliance a fungování corporate governance. Závěrem, jak se obchodní činnost Mood vyvíjí, Mood může prodávat nebo kupovat firemní aktiva a v rámci takových transakcí mohou být informace o zákaznících jedním z převáděných obchodních aktiv. Pokud je Mood nebo podstatná část jeho aktiv odkoupena, mohou být informace o zákaznících jedním z převáděných aktiv. Mood může využívat nespojené společnosti, aby mu pomohly s údržbou a provozem Stránek, ale i z jiných důvodů, které se týkají fungování jeho obchodních aktivit, přičemž tyto společnosti mohou za tímto účelem obdržet Osobně Identifikovatelné Informace. V každém případě bude Mood jednat v souladu s účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a zavede preventivní opatření, aby byla zajištěna důvěrnost Osobně Identifikovatelných Informací.

Mood neposkytuje Osobně Identifikovatelné Informace nespojených třetím stranám za účelem jejich využívání v marketingu směřovanému vám.

 

Zabezpečení

Mood udržuje fyzické, elektronické a procesní pojistky, které pomáhají s ochranou Osobně Identifikovatelných Informací na Stránkách. Pokud jsou na Stránkách nabízeny transakce, jsou informace o transakcích převáděné do a z moodmedia.com v zašifrované podobě s použitím standardních Secure Sockets Layer (SSL) připojení, které takové informace chrání před jejich zachycením. Mood omezuje povolený přístup k vašim osobním informacím na ty osoby, které mají legitimní účel tyto informace znát k poskytování produktů nebo služeb pro vás, nebo osoby, kterým jste přístup k takovým informacím povolili. Prosíme, berte na vědomí, že jakýkoli emailový nebo jiný přenos prostřednictvím internetu nemůže být zcela chráněn před jeho neoprávněným sledováním.

 

Vaše práva týkající se Vašich Osobně identifikovatelných informací

V souladu s účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a dalšími účinnými právními předpisy vám poskytneme kopii vašich Osobně Identifikovatelných Informací. Dáme vám příležitost opravit jakékoli chyby a omezit naše práva k používání vašich údajů, a to i včetně smazání vašich Osobně Identifikovatelných Informací („právo být zapomenut“) v souladu s těmito zásadami. Jakékoli žádosti ohledně posouzení, úpravy nebo vymazání vašich Osobně Identifikovatelných Informací by měly být adresovány na optout@moodmedia.com.

Pokud jste nebyli proti používání vašich Osobně Identifikovatelných Informací (buď v okamžiku shromáždění takových informací, nebo od té doby), může vám Mood občas zasílat zprávy nebo aktualizace o moodmedia.com, s ním spojených osob, či jejich propagačních akcích a dalších činnostech. Pokud nechcete od Mood a s ním spojených osob nadále přijímat další sdělení, která se netýkají transakcí/zabezpečení, můžete se vždy odhlásit kliknutím na odkaz „odhlásit“ na konci každého sdělení nebo odesláním emailu s vaší žádosti na adresu optout@moodmedia.com.

Nebudeme vám zakazovat stěžovat si ohledně praktik Mood u regulačních nebo dozorových orgánů. Pokud není v těchto zásadách uvedeno jinak, nebudeme vaše údaje používat k jakémukoli automatizovanému rozhodování nebo profilování.

Ochrana osobních údajů ve státě Kalifornie. Kalifornský občanský zákoník v části 1798.83 dovoluje uživatelům, kteří jsou občany Kalifornie, aby nás požádali a jednou ročně od nás bezplatně získali seznam třetích stran, kterým jsme Osobně Identifikovatelné Informace sdělili (pokud jsou) za účelem přímého marketingu těchto třetích stran v předchozím kalendářním roce, ale i kategorie údajů sdělených těmto třetím stranám. Pokud chcete o toto požádat, prosíme, kontaktuje nás na adrese optout@moodmedia.com.

Uchovávání Osobně identifikovatelných informací

Pokud odvoláte svůj souhlas nebo to již není odůvodněně požadováno, vymažeme Vaše osobní údaje. Nicméně můžeme uchovávat Vaše Osobně identifikovatelné informace (i) na další časové období, pokud je to nutné pro uplatnění nebo obhajobu právních nároků během příslušného období, nebo (ii) v rozsahu, kdy vymazání by vyžádalo, abychom přepsali naše automatizované záložní systémy pro obnovu systému po havárii.

Ochrana soukromí dětí

Stránky jsou orientované a vytvořené pro jejich používání osobami, kterým je alespoň třináct (13) let. Mood neschválí žádosti a nevytvoří a nebude vést účty nebo členství jakýmkoli dětem, o kterých Mood ví, že jim není třináct (13) let. Mood vědomě nežádá děti mladší třinácti (13) let o jejich Osobně Identifikovatelné Informace. Pokud se nicméně Mood i tak dozví, že obdržel Osobně Identifikovatelné Informace od fyzické osoby, která uvedla, že jí není třináct (13) let, nebo pokud má Mood důvod se domnívat, že takové osobě není třináct (13) let, pak Mood takové informace vymaže ze svých systémů. Dále může rodič nebo opatrovník dítěte požádat, aby informace dítěte byly opraveny nebo vymazány ze složek Mood, a to kontaktováním Mood na adrese optout@moodmedia.com.

“Cookies” a Inzerenti

Servery Webových stránek nebo servery společností, které jsou používány k provozování Webových, mohou na Váš počítač umístit “cookie”, aby vám umožnily používat Webové stránky a přizpůsobit své zkušenosti.

“Cookie” je malý kousek dat, který může odeslat webový server do Vašeho počítače, který pak může být uložen Vaším prohlížečem na pevný disk Vašeho počítače. Soubory cookie umožňují, aby Mood rozpoznala Váš počítač, když jste na jejích Webových stránkách a přizpůsobila Vám Vaše online zážitky a učinila to pro Vás pohodlnější. Soubory cookie jsou také užitečné pro umožnění efektivnějšího přihlášení uživatelů, sledování historie transakcí a uchování informací mezi relacemi. Informace shromážděné ze souborů cookie mohou být také použity ke zlepšení funkčnosti Webových stránek.

Ostatní poskytovatelé obsahu a / nebo inzerenti, kteří se mohou na Webových stránkách objevit, mohou také používat soubory cookie, které nejsou zasílány Webovými stránkami. Takové reklamy nebo obsah mohou obsahovat soubory cookie, které pomáhají sledovat a cílit zájmy uživatelů Webových stránek, aby mohly prezentovat “personalizované” reklamy nebo jiné zprávy, které by pro uživatele mohly být zajímavé. Mood není odpovědná za žádné takové cookies.

Můžeme také použít jiné technologie, jako jsou ” web beacons ” (malá data vložená do obrázků na webových stránkách), pixely a značky pro sledování využití návštěvnosti a vzory provozu a v e-mailových zprávách v HTML, abychom zjistili, zda uživatelé otevřeli e-maily nebo klikli na odkazy obsažené v e-mailech.

Většina aplikací webového prohlížeče (například aplikace Microsoft Internet Explorer, Firefox a Google Chrome) má funkce, které Vás mohou upozornit, když obdržíte soubor cookie nebo zabrání odesílání souborů cookie. Můžete použít nastavení v prohlížeči pro vypnutí souborů cookie a podobných technologií. Pokud však cookies zakážete, pravděpodobně nebudete moci používat určité personalizované funkce stránek.

Externí odkazy

Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, včetně stránky inzerentů a třetích poskytovatelů obsahu, kteří nabízejí na moodmedia.com stahování. Jakékoli odkazy jsou určeny pouze pro uživatele; Mood ze svých Stránek odstraní jakékoli odkazy po písemné žádosti od propojeného subjektu. Prosíme, berte na vědomí, že Mood nenese odpovědnost za zásady ochrany osobních údajů nebo obsah jiných webových stránek. Jakékoli webové stránky, ke kterým lze přistupovat odkazy na Stránkách, mohou používat cookies (viz. část „Cookies“ výše). Mood doporučuje, abyste si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů jiných webových stránek před tím, než jim poskytnete Osobně Identifikovatelné Informace.

 

Změny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů

Společnost Mood si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo doplnit tato pravidla. Pokud dojde k podstatné změně podmínek těchto zásad, Mood uveřejní oznámení a odkaz na nové zásady na domovské stránce Webových stránek.

Entity Mood

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se použijí pro následující entity Mood:

Název entity

Místo organizace

AEI Collingham Holdings Co. Ltd.

Kajmanské ostrovy

AEI Holding Inc.

Kajmanské ostrovy

Alpe France SARL

Francie

Antane Investments Sàrl

Lucembursko

Convergence, LLC

USA (Florida)

DMX Holdings, LLC

USA (Delaware)

DMX Music Canada Inc.

Kanada (Teritorium Yukon)

DMX Music Do Brasil LTDA

Brazílie

DMX Music Satellite Services Ltd

VB

DMX Music UK Ltd

VB

DMX Residential Holdings, LLC

USA (Texas)

DMX Residential, LLC

USA (Texas)

DMX, LLC

USA (Texas)

IMS Instore Marketing Service GmbH

Německo

Instore Márketing Solutions, SAU

Španělsko

Lifestyle TV SRL

Argentina

Mediasound SAS

Francie

Mood Media (Beijing) Technology Co., Ltd.

Čína

Mood Media A/S

Dánsko

Mood Media AB

Švédsko

Mood Media Australia Pty Limited

Austrálie

Mood Media Belgium Luxemburg BV

Nizozemsko

Mood Media Belgium SA

Belgie

Mood Media Borrower, LLC

USA (Delaware)

Mood Media Co-Issuer, Inc.

USA (Delaware)

Mood Media Comercial SRL

Rumunsko

Mood Media Corporation

USA (Delaware)

Mood Media Eastern Europe BV

Nizozemsko

Mood Media Entertainment International Limited

VB

Mood Media Europe BV

Nizozemsko

Mood Media Finland OY

Finsko

Mood Media Germanics BV

Nizozemsko

Mood Media GmbH

Rakousko

Mood Media GmbH

Německo

Mood Media Group CZ sro

Česká republika

Mood Media Group SA

Lucembursko

Mood Media Holdings GmbH

Německo

Mood Media Holdings, LLC

USA (Delaware)

Mood Media Hungary KFT

Maďarsko

Mood Media International SAS

Francie

Mood Media Ireland Limited

Irsko

Mood Media Ltd 

VB

Mood Media Netherlands BV

Nizozemsko

Mood Media North America Holdings Corp.

USA (Delaware)

Mood Media North America, LLC

USA (Delaware)

Mood Media Romania SRL

Rumunsko

Mood Media Russia LLC

Rusko

Mood Media SAS

Francie

Mood Media UK Holdings Limited

VB

Mood Polska Sp.  Z.o.o.

Polsko

Mood US Acquisition1, LLC

USA (Delaware)

Music System Diffusion SARL

Francie

Muzak Belgium sprl

Belgie

Muzak Capital, LLC

USA (Delaware)

Muzak Holdings LLC

USA (Delaware)

Muzak LLC

USA (Delaware)

New Audio Visual Solutions and Applications Ltd

Řecko

Primomedias SARL

Francie

Rediffusion Music France SARL

Francie

ServiceNET Exp, LLC

USA (Florida)

Société Production Artistes Nouveaux et Animation Nouvelle SARL

Francie

Tabata Music SAS

Francie

Technomedia NY, LLC

USA (Florida)

Technomedia Solutions, LLC

USA (Florida)

Kontaktujte nás

Pokud máte otázky týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, informačních praktikách Mood, nebo ohledně vašeho jednání s Mood, prosíme, kontaktujte Mood Media na adrese 2100 S IH 35, Suite 200, Austin, Texas 78704, email optout@moodmedia.com nebo privacyshield@moodmedia.com nebo volejte 800.345.5000.

Copyright © 2018 Mood Media Corporation. Všechny ochranné známky registrovány. Všechna práva vyhrazena.

V souladu s právním předpisy, kterými se řídí práva k literárnímu a uměleckému majetku nebo jiná obdobná práva, je reprodukce nebo opětovná distribuce prvků, ze kterých jsou tyto Stránky tvořeny (jako celek nebo části), přísně zakázána.

Veškeré značky zde uvedené jsou registrovanými ochrannými známkami. I když se Mood snaží zajistit přesnost informací, ke kterým lze prostřednictvím těchto Stránek získat přístup, tak Mood negarantuje a neposkytuje žádnou záruku ohledně přesnosti, včasnosti nebo úplnosti jakýchkoli informací nebo materiálů na těchto Stránkách, a dále Mood odmítá veškerou odpovědnost za technické nepřesnosti nebo jiné chyby. Mood odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli obtíže při přístupu k těmto Stránkám nebo jakoukoli poruchu komunikačních linek.